resonance
Novi element koji sam nedavno pridodao svome sustavu Staničnog potenciranja temelji se na otkrićima Dr. Josepha Puleo-a, koji ih je, zajedno s već spomenutim Dr. Leonardom Horowitzem, objavio u knjizi Healing Codes For The Biological Apocalypse. Revolucionarne informacije iznesene u ovome radu s vremenom su utjecale na razvoj brojnih sustava iscjeljivanja zvučnim frekvencijama. Riječ je o informacijama koje spadaju u domenu „otkrivenja“, odnosno takozvane „objave“ – direktne Božje poruke, jednake biblijskima ili bilo kojim drugima opisanim u religijskim tekstovima. U vrijeme koje je prethodilo objavama koje je primio od anđeoskih bića, a zatim i od samog Jeshue (Krista), Dr Puleo nije se pretjerano bavio „duhovnim stvarima“ i bio je izrazito skeptična osoba. Međutim, htio ne htio, izgleda da je bio odabran da prenese poruku izuzetne važnosti, naročito bitnu za vrijeme u kojem živimo. Puleo je kroz niz vizija, ali i konkretnih posjeta anđeoskih glasnika primio nove kodove za iscjeljenje, odnosno spas od „biološke apokalipse“.

Naime, prema Dr. Horowitzu u današnje doba svjedoci smo nastojanja „svjetske vlade u sjeni“ da ljudsku populaciju smanji na pola. U tom se cilju koriste najrazličitija sredstva – od ratova i „terorizma“, sponzoriranog od strane svjetske vlade, pa sve do trovanja najrazličitijim vrstama otrova, maskiranim u „lijekove“. Tu je zatim i fluor u zubnoj pasti, klor u vodi, aspartam u žvakaćim gumama i napicima „bez šećera“ (tijekom hladnog rata aspartam je korišten kao bojni otrov, a zatim zbog slatkoće pretvoren u umjetni zaslađivač). Što se sve nalazi u vakcinama, bolje da ne spominjem – za informacije o ovoj temi preporučujem ostale knjige Dr Horowitza . Tu je nadalje i zaprašivanje otrovima bačenim iz aviona poznatim pod nazivom „chemtrails“, zračenje elektromagnetskim valovima, projekt HAARP na Aljasci kojim se (između ostalog) zagrijava zemljina atmosfera, i tako dalje – lista suptilnih, ali ništa manje nasilnih sredstava smanjenja populacije nastavlja se u nedogled. Ovo, naravno, nije sve – u budućnosti nam se sprema još pokoja inventivna metoda uništenja, međutim ovaj puta otvorena i nimalo suptilna. Riječ je o mogućem globalnom ratu, namjerno iskonstruiranom kako bi se na ruševinama današnje civilizacije stvorio takozvani „novi svjetski poredak“. 

Život u takvim uvjetima nije lak, a čovjekov biološki opstanak, odnosno njegovo zdravlje, ugroženo je sa svih strana. Međutim, ima i Boga, rekao bi narod. Preko osoba dovoljno otvorenih, svjesnih i etičnih, duhovni svijet šalje svoje poruke i time se direktno uključuje u bitku za opstanak čovječanstva. Joseph Puleo dobio je čitav niz informacija, ali najznačajnija je ona o zvučnim frekvencijama koje mogu poslužiti kao sredstvo za kreiranje ili, bolje rečeno, re-kreiranja života i zdravlja, tamo gdje je ugrožen. Proces razotkrivanja opisan je u navedenoj knjizi koju najtoplije preporučujem čitateljima, a ukratko bi izgledao ovako. Puleo je bio vođen da preko numeričkih vrijednosti određenih stihova u verziji Biblije poznatoj pod nazivom King James Bible, razotkrije određene zvučne frekvencije, temeljene na brojevima 3, 6 i 9. Kralj James VI za Škote, ili James I za Engleze, bio je vitez Templar i član Slobodnih Zidara (masona) te je za potrebe svojeg bratstva naručio pisanje posebne verzije Biblije koja će biti ispunjena skrivenim numerološkim kodovima. Riječ je o kodovima koji su univerzalni i sve ovisi o tome tko ih i kako upotrebljava. Iz tog je razloga upravo ovakva, masonska Biblija korištena za otkrivanje skrivenog znanja. Brojevi na koje je Puleo savjetovan da obrati posebnu pozornost bili su brojevi 3, 6 i 9. Zanimljivo da je na značaj ovih brojki ukazivao i Nikola Tesla rekavši: „Kada biste samo bili svjesni značaja trojki, šestica i devetki, posjedovali biste ključeve univerzuma.“

Naime, neke zvučne frekvencije, numerološki gledano, mogu imati zbroj svojih numeričkih vrijednosti 3, neke 6, a neke 9. Frekvencije zvuka koji spada u domenu čujnosti uglavnom su izražene troznamenkastim brojkama pa zbrajanjem dolazimo do njihovih numeroloških vrijednosti. Prema tumačenjima zapadne, pitagorejske numerologije, brojevi 3, 6 i 9 simboliziraju kreativni proces. Tako, na primjer, tajni vlastodršci („Iluminati“) često umeću poznati broj 666 u logotipove svojih tvrtki ili proizvoda. Većina ljudi misli da je 666 „broj Sotone“, ali ne mora biti tako – ovisi tko ga i u koju svrhu upotrebljava. Ovaj broj jednostavno simbolizira zemaljsku moć, no zemaljska moć može biti najrazličitije kvalitete. Ukoliko takvu moć, vlast i utjecaj sebi prigrabe zlikovci, tada broj 666 postaje simbolom zla, odnosno destruktivnog djelovanja, ali, ponavljam, ne mora biti tako. Broj 3 simbol je kreativne ideje, ali u nekim magijskim tradicijama broj 333 predstavlja „demone uništenja“. I opet ne mora biti tako jer broj 3 simbolizira duhovnu pozadinu kreativne ideje – ona može biti božanska, ali može biti i demonska, sve ovisi o tome na koji je izvor netko priključen. Broj 9, kao zadnji u nizu, simbolizira ostvarenje ili dovršenost – ukoliko ga koristimo na destruktivan način, on je simbol poraza ili propasti. Korištene na konstruktivan način, ove brojke, dakle, predstavljaju kreativan proces prema slijedećem modelu:  ideja + moć = kreacija.

Prije negoli je u Bibliji Kralja Jamesa otkrio numeričke vrijednosti navedenih zvučnih frekvencija, doktor Puleo je od strane „Jeshue“ bio obaviješten da i originalna solfeggio ljestvica u sebi krije tajni kod. Rana solmizacija nastala je na temeljima srednjevjekovne Himne Svetom Ivanu Krstitelju, a njen je izumitelj Guido d’Arezzo (997 – 1050). U namjeri da olakša nastavu pjevanja, on je za svaki stupanj tadašnjih ljestvica koje su imale oblik heksakorda (niza od šest tonova) upotrebljavao određen slog i to prema početnim stihovima navedene himne koju je najvjerojatnije sam komponirao. Naime, svaki je stih himne bio pjevan za određenu visinu više od prethodnog pa početni tonovi stihova čine potpun heksakord. Tekst himne glasi:

Ut queant laxis,
Resonare fibris,
Mira gestorum,
Famuli tuorum,
Solve polluti,
Labii reatum,
(Sancte Iohannes).
 

Stoga tonovi solfeggio ljestvice glase – Ut (kasnije promijenjen u Do), Re, Mi, Fa, Sol, La i naknadno dodan SI (prema Sancte Iohannes), kasnije promijenjen u Ti. Guido d’Arezzo je navedene tonove navodno upotrebljavao kao relativne i primjenjivao ih na sve tri tadašnje vrste heksakorda (hexacordum naturale, hexacordum durum i hexacordum molle), no Puleo je dobio informaciju da su navedeni tonovi imali i svoje apsolutne visine, dakle precizno fiksirane frekvencije koje imaju specifična svojstva te omogućuju, ni manje ni više, nego transformaciju Duha u materiju ili materije u Duh. Ove su visine kasnije izgubljene, najvjerojatnije namjerno, kako bi ih se sakrilo od ljudi i na taj način mase učinile nemoćnima. Sada je trebalo ponovo pronaći koje su to visine i čemu svaka od njih služi. Članovi katoličke crkve koji su o tome nešto trebali znati, ignorirali su njegova nastojanja da sazna o kojim je vrijednostima riječ pa se Puleo opet morao obratiti svome „vodstvu“ – duhovnome entitetu zvanom Jeshua, koji je navodno nekada bio Isus Krist, a Joseph Puleo, u tadašnjoj inkarnaciji, Josip od Arimatreje – Isusov rođak i vlasnik zemljišta na kojem je obavljeno raspeće. Nastavljajući jedan specijalan odnos i suradnju koju su dvojica rođaka navodno započeli prije nekoliko tisuća godina, Jeshua je obavijestio Puleo-a da se brojčane vrijednosti navedenih frekvencija nalaze skrivene u Bibliji Kralja Jamesa i to u Četvrtoj knjizi Mojsijevoj, zvanoj Brojevi.

sacred solfeggioU sedmom poglavlju ove knjige, počevši od dvanaestog pa sve do osamdesetrećeg stiha, nalaze se skrivene brojčane vrijednosti navedenih tonova. Puleo je, prema Jeshuinim uputama, otvorio ovo poglavlje i pročitavši ga našao da se određeni stihovi ponavljaju određen broj puta. Tako se stih broj 12 doslovno ponavlja još 11 puta, a na isti se način ponavljaju i stihovi broj 14, 15, 16, 17, i 18. Svaki se od navedenih šest stihova pojavljuje sveukupno dvanaest puta u sedmom poglavlju Brojeva. Poznavajući otprije pravilo da kad se u kodiranim knjigama neka fraza ili stih ponavlja više puta, da je tada sigurno riječ o skrivenom kodu, Puleo je obratio pozornost na brojčane vrijednosti šest stihova koji su se ponavljali svaki po dvanaest puta i njihovim zbrajanjem dobio je slijedeće brojeve – 396, 417, 528, 639, 741 i 852.  Navedene zvučne frekvencije, prema Jeshuinim riječima, predstavljaju apsolutne visine tajne solfeggio ljestvice i odgovaraju izgubljenim zvučnim frekvencijama kojima je moguće transformirati „duh u materiju“ i obratno. Stoga bi izvorna solfeggio ljestvica izgledala ovako.

 Ime  Frekvencija Numerološka vrijednost
 UT (ut queant laxis)      396       3+9+6=18, 1+8 = 9
 RE (resonare fibris)      417        4+1+7=12, 1+2 = 3
 MI (mira gestorum)      528      5+2+8=15, 1+5 = 6
 FA (famuli tuorum)      639         6+3+9=18, 1+8 = 9
 SO (solve polluti)       741       7+4+1=12, 1+2 = 3
 LA (labii reatum)        852       8+5+2=15, 1+5 = 6


Pulea je nadalje interesirala primjena ovih frekvencija u konkretnoj praksi, odnosno odgovor na pitanje – koji ton čemu služi? Jeshua je i na ovo imao spreman odgovor, pomalo iznenađujuć, ali ništa manje koristan. Puleo je upućen da prouči kako je svaki stih himne Svetom Ivanu protumačen u – Websterovom rječniku, knjizi koju u zemljama engleskog jezika posjeduje svaka kućanica. Zanimljivo da je Webster, najvjerojatnije i sam član Slobodnih Zidara, u svoj rječnik uključio najrazličitija tumačenja pojedinih pojmova, pa i takozvana „skrivena značenja” (hidden entries). Tako je na zanimljiv i, u najmanju ruku, neobičan način protumačio i stihove navedene himne. Evo kako su Puleo i Horowitz interpretirali ovo tumačenje – u dodatku ovome članku možete pronaći i potpun Websterov tekst. 

UT-queant laxis
“Cijela serija muzičkih tonova” koji prenose “magnetsko polje snage jednake 144000 puta 10 na petu (100000) gaussa;

RE-sonare fibris
Rezonancija “relativno malog periodičnog podražaja prema prirodnoj vibraciji” kako bi se proizvela “vibracija široke amplitude…uvećanog značaja, stupnja i utjecaja”, djelovanje “poništenjem” na čovjekovo udaljavanje od Boga i povratak u “izvorno stanje stvari”;

MI-ra gestorum
“Proizvesti neobične pojave koje nadilaze sve poznate ljudske moći ili prirodne sile, ono što se pripisuje božanskom ili nadnaravnom uzroku, posebno Bogu”… “Opažanje” ove mogućnosti i “s namjerom da se drži prema svjetlu“, komunicirajući „željeni…efekt; čuda će se dogoditi“;

FA-muli tuorum
144000 Božjih slugu s ovim znanjem – „učenjaka ili maga – koji bi bili prisutni i obavili [ovaj] posao ili izveli…[izvanrednu] aktivnost onako kako je opisana pod „SOL“ ili LA“; Naime, u kršćanskim terminima „FA“ implicira „Isusovu zaručnicu“, „tijelo Kristovo“ ili, za Hebreje, Božji „izabrani narod“.

SOL-ve polluti
Rješenje (lat. „solve“, ili eng. „to solve problem“, op. prev.) „misterije ili zagonetke“ ili rad na „odgovoru ili rješenju matematičkog problema“; nadilaženje spiritualnog „onečišćenja“ (lat. „polluti“ ili eng. „pollution“) koje zahtijeva „pročišćenje“ ili „religijski ritual čišćenja“;

LA-bii reatum
Artikulacija zvuka pomoću usana koja je potrebna da bi se „preokrenuo smjer“ i …“vratilo prema ranijem sustavu ili redu“.  

Iako ova tumačenja još uvijek zvuče prilično nejasno, mnoga su bitna značenja već vidljiva. Na njihovim temeljima napravio sam i vlastita istraživanja pa će informacije koje slijede biti kombinacija dva izvora – knjige Healing Codes… i mojih intuitivnih spoznaja (bolje rečeno – direktnih iskustava) o prirodi i namjeni ovih tonova.

528Prva frekvencija koja je precizno protumačena bila je ona tona Mi od 528 Herza. Horowitzev prijatelj Dr Lee Lorenzen, Ph.D., svjetski poznat i priznat biokemičar, potvrdio je da genetičari već neko vrijeme koriste navedenu frekvenciju kako bi popravili DNK, odnosno neutralizirali moguće defekte nasljednog genetskog koda. Stoga postaje jasno čemu služi ton Mi – za vraćanje ljudske DNK u izvorno, savršeno stanje. Ton Mi ima izvanredno djelovanje kada ga se upotrijebi paralelno s DNK aktivacijama. Ukoliko ga koristimo na način opisan u Websterovom rječniku – uz komunikaciju željenog efekta te energetsku podršku „svjetla“ – „čuda će se dogoditi“ („Miraculi gestorum“)! Proces reparacije DNK prate mnogi povoljni efekti – povećana količina životne energije, jasnoća uma, budnost, probuđena ili aktivirana kreativnost, ekstatična stanja kao što je duboki unutarnji mir i ispunjenje ili ekstaza radosti, plesa i slavlja. Ton Mi također otvara osobu za duboko duhovno iskustvo, ukoliko ga ona želi, te može biti korišten kao jedno od sredstava duhovnog prosvjetljenja. 

Ton So slijedeći je od direktnog značaja za iscjeljenje stanice jer omogućuje njeno čišćenje („Solve polluti“) od toksina. Dok ton Mi reparira strukturalne poremećaje kristalne strukture molekule vode u staničnoj tekućini te vraća DNK njenu izvornu strukturu, ton So čisti stanicu – staničnu tekućinu, membranu i jezgru (DNK i genetski materijal), od toksičnih tvari. Riječ je o svemu onome što unašamo u svoje tijelo, namjerno ili nenamjerno, što opterećuje stanicu prilikom njenog prirodnog funkcioniranja ili je čak direktno uništava. Češća primjena ove frekvencije navodi praktikanta na zdraviji i jednostavniji život, na promjenu prehrane prema takvoj koja će u tijelo unositi energiju što je moguće više frekvencije te nezatrovanu genetskim modifikacijama ili najrazličitijim vrstama otrova – pesticidima i ostalim vrstama štetnih kemikalija. Ton So također doprinosi čišćenju stanice od najrazličitijih vrsta elektromagnetskog zračenja, kao i svih ostalih oblika radijacije. Ova frekvencija od pomoći je i prilikom čišćenja stanice od infekcija – virusnih, bakterijskih, gljivičnih – te se može koristiti samostalno ili paralelno s drugim vrstama tretmana, odnosno prevencije radi. U konačnici, češća upotreba tona So navodi osobu na takozvani „satvički“  život – čist, stabilan, umjeren i ispravan, takav koji omogućuje čovjeku otvorenost, protočnost i bliskost duhovnome svijetu.

Ton Fa slijedeći je ton za čije efekte Websterov rječnik daje prilično jasne naznake. „Famuli tuorum“ – može predstavljati 144000 ljudi koji bi, prema proročanstvima iz biblijske Knjige Otkrivenja, združenim pjevanjem jedne „posebne pjesme“ mogli proizvesti promjene u kolektivnoj svijesti te pročistiti planetu i omogućiti da ponovo zaživi takozvano „Zlatno doba“. Kako se ovdje spominje „združeno djelovanje“, tako ova frekvencija omogućuje i kreiranje skladne zajednice, odnosno skladnih međuljudskih odnosa. Stoga je ton Fa moguće primijeniti unutar procesa sređivanja problema koje proizvode neusklađeni odnosi – obiteljski, partnerski, prijateljski ili društveni. Kad je o staničnim procesima riječ, ton Fa može se koristiti za poticanje stanice na komunikaciju s okolinom. Poznato je, naime, da se tumorske stanice ne dijele i ne komuniciraju s okolinom. Tumor nestaje kada takve stanice budu uništene ili na neki način navedene da komuniciraju te sruše barijere koje ih zatvaraju i izoliraju. Tako ton Fa može pomoći prilikom liječenja zdravstvenih problema koji imaju temelj u neusklađenim međuljudskim odnosima, a takav uzrok ima većina bolesti. Ukoliko je pak riječ o tumoru, ova frekvencija može biti upotrijebljena paralelno s medicinskim tretmanom. Nadalje, pored kreiranja skladnih odnosa te u svrhu ostvarenja komunikacije – razumijevanja, tolerancije ili ljubavi – s našom okolinom, ton Fa može se koristiti i u ponešto apstraktnije svrhe. Kako je stanica sposobna i za takozvanu „hiperkomunikaciju“, tako se ovaj ton može upotrijebiti i za razvoj ekstrasenzorne percepcije, odnosno za komunikaciju s paralelnim svjetovima ili duhovnim sferama jer je omogućuje premošćivanje udaljenosti te nadvladavanje različitosti ili sukoba.

Ton Re povezan je s procesima rezonancije („Resonare fibris“), odnosno amplifikacije. U Websterovom rječniku također se navodi da ovaj ton omogućuje funkciju koja je u kompjutorskom jeziku poznata pod terminom „undo“, odnosno da može djelovati „poništenjem“ na „čovjekovo udaljavanje od Boga“ i omogućiti povratak „izvornom stanju stvari“. Ton Re svakako ima ovakvu funkciju jer može doprinijeti saniranju štete koja je nastala neosviještenim življenjem, odnosno „udaljavanjem od Boga“. Posljedice negativnih djela nije moguće izbjeći, ali je moguće prekinuti jedan destruktivan smjer kretanja i vratiti se „na pravi put“. Tako ovaj ton može biti upotrijebljen prilikom čišćenja traumatskih iskustava, odnosno čišćenja destruktivnih utjecaja prošlih događaja te re-kreiranja prošlosti kako nas ne bi opterećivala svojim neugodnim impresijama. Ton Re se stoga može koristiti  prilikom čišćenja bilo koje „samskare“ ili ograničavajućeg utiska koji onemogućuje osobu prilikom ostvarenja svojih životnih ciljeva. Kad je o staničnim procesima riječ, ton Re potiče stanicu i njenu DNK da funkcionira optimalno, odnosno da maksimalno iskoristi svoje potencijale. Ovdje do izražaja dolazi rezonancijska, odnosno amplifikacijska karakteritika tona Re koji može djelovati kao svojevrsno pojačalo koje potencira stanicu, energizira je i navodi osobu da iskoristi svoje kreativne potencijale. Tako ovaj ton može poslužiti prilikom rastvaranja kreativnih blokada, odnosno buđenja uspavanih, latentnih potencijala koji su iz nekog razloga do tada bili neiskorišteni.

Ton Ut može se koristiti kao sredstvo materijalizacije ciljeva. Naravno da ciljevi trebaju biti etični i što je moguće preciznije oblikovani. Naime, u Websterovom rječniku navedeno je da ton Ut može predstavljati izuzetno snažno magnetsko polje. Upotrijebljeno kao sredstvo ostvarenja cilja, takvo polje postaje ključnim elementom njegove ostvarivosti. Poznato je da se u materijalnoj realnosti može ostvariti samo onaj cilj koji ima dovoljno energije – tako ovaj ton daje cilju potrebnu snagu, odnosno služi kao sredstvo rastvaranja prepreka koje bi inače onemogućile konkretnu realizaciju cilja. Psihološki gledano, ova frekvencija ima naročito povoljan učinak na osjećaj krivnje, a krivnja je emocija direktno povezana s elementom zemlje koji je pak u najdirektnijoj vezi sa samom materijalizacijom, prizemljenjem ili uzemljenjem. Čišćenje osjećaja krivnje, koji spada u temeljnu prepreku čovjekovoj realiziranosti, omogućit će ostvarenje cilja na najdirektniji mogući način. Svakako da bilo koje duševno stanje, pa i ono negativno, ima određenu vrstu opravdanosti i smisao – zato obično nije moguće zaobići rad na uzrocima negativnih duševnih stanja kao što je osjećaj krivnje, ali upotreba tona Ut ubrzat će i olakšati ovaj proces podizanjem obrambenih mehanizama u svjesnu domenu, dakle njihovim osvješćenjem. Pored rada na ciljevima, ova frekvencija može poslužiti kao sredstvo prizemljenja, buđenja i povratka u konkretnu realnost.

Ton La ima utjecaj sličan tonu Ut, ali nešto drugačijeg predznaka. Ova frekvencija može poslužiti kao sredstvo otvaranja osobe za komunikaciju sa sveopćim Duhom, odnosno kao sredstvo spuštanja Duha u materiju. Dok ton Ut služi materijalizaciji ciljeva, ton La služi produhovljenju materije, njenom ispunjenošću Duhom. Stoga ovaj ton može služiti kao sredstvo povratka neke pojave u takozvano „ranije stanje“, svome izvoru, odnosno spoznaje izvorne suštine bilo koje pojave – materijalne ili nematerijalne. Ton La podiže svijest i otvara osobu za duhovno iskustvo te omogućuje pronalazak životnih modela kojima je moguće najdirektnije živjeti iz Duha, odnosno kreirati tzv. „Raj na Zemlji“, „Zlatno doba“ ili sklad između Duha i materije. Kad je riječ o staničnim procesima, ova frekvencija utječe na proces prijelaza stanice na sustav višeg tipa – od onoga koji se hrani ili čak ovisi o niskim vibracijama, prema direktnoj apsorpciji Svjetla i životu utemeljenom na principu Svjetla. Ukratko, ton La omogućuje neku vrst „staničnog prosvjetljenja“ i transformaciju stanice prema sustavu višeg tipa koji je neposredno povezan i usklađen s energijom/sviješću sveopćeg Duha.

Kao što je vidljivo iz ovog teksta, iznešene informacije predstavljaju svojevrsnu revoluciju kad je riječ o čovjekovoj slobodi da vlastiti život – duhovni i materijalni – kreira prema vlastitoj volji, istovremeno usklađenoj s voljom Duha. Za osobu koja zna kako ih upotrijebiti, ove frekvencije čine dodatni životni potencijal velike snage. Kolika ta snaga jest, dovoljno govori činjenica da je ovakvo znanje stotinama godina bilo skrivano od javnosti, a Dr. Puleo je, kad ga je konačno razotkrio i obznanio svijetu, zbog svojeg otkrića navodno bio metom nekolicine atentata, na sreću neuspjelih. Zato o Puleovim današnjim aktivnostima nećete pronaći puno informacija na Internetu – sve dok mu je život u neposrednoj opasnosti on se odlučio povući iz javnosti. Navedene zvučne frekvencije navodno predstavljaju tonove pomoću kojih je kreiran svemir – Bog je šest dana stvarao svijet, a sedmi se odmarao. Stoga su one nekada bile korištene u religijskim obredima kako bi omogućilo ponovno uspostavljanje zdravlja, sklada, svjesnosti i povezanosti sa sveopćim Duhom ili Bogom. Izgubljene su, ili bolje rečeno cenzurirane, negdje sredinom srednjega vijeka, upravo u doba Guida Aretinskog koji je vjerojatno napisao svoju himnu kao sustav skrivenih kodova kojima će se koliko toliko zaštititi „sveto znanje o kreiranju i rastvaranju“. Izgleda, dakle, da su ove zvučne frekvencije nekada korištene tijekom mise, a možda su na njih bila ugođena i crkvena zvona. Mnogi ljudi nisu se nikada zapitali zašto se liturgija dobrim dijelom pjeva i koja je svrha takvog pjevanja. Kada posjedujemo znanje o zvučnim frekvencijama koje služe čovjekovom povratku svome izvoru, odnosno Bogu, tada postaje jasno čemu je pjevanje moglo služiti. Naravno, danas je takvo pjevanje daleki odjek nekadašnje svrhe mise kao precizno oblikovanog duhovnog obreda.

Na kraju ovoga članka želio bih se vratiti na tezu iznešenu na početku, a riječ je o novoj paradigmi kad je riječ o iscjeljivanju tijela. Jonathan Goldman, poznati duhovni pjevač i glazbenik koji se zvukom koristi i u svrhu iscjeljivanja, ovako je oblikovao ovu paradigmu – Svjetlo + Zvuk = Kreacija. Ovaj je model preuzeo i dorađivao Sol Luckman, tvorac sustava iscjeljivanja pod nazivom Regenetics, i jedan od kvalitetnijih novih istraživača utjecaja zvuka na procese iscjeljenja, a ja sam mu pridodao objašnjenja u zagradama pa bi navedena paradigma glasila ovako:

SVJETLO (energija + intencija) + ZVUK (ton + riječ) = KREACIJA (iscjeljenje)

Za optimalne rezultate pri liječenju tijela u proces iscjeljivanja neophodno je unijeti zvuk, u ovom ili onom obliku. Ponajbolje je koristiti se riječima koje najuže izražavaju našu intenciju. Stanica, naime, prima naredbe – jednako kao i kompjutor. Ona ih prima izražene u prezentu, bez negacija i u prvom licu jednine. Ukoliko je takva naredba još k tome otpjevana ili poduprta određenom zvučnom frekvencijom, njena će učinkovitost biti još veća. Kako praktično primjenjivati ove modele moguće je naučiti na mojim tečajevima Transformacije karmičkih obrazaca te Staničnog reprogramiranja i potenciranja, ali i na tečajevima koje su kreirale već spomenute osobe – od Theta Healinga Vianne Stibal i DNA Activation Techniques Roberta V. Gerarda (ovi sustavi, doduše, ne koriste solfeggio tonove), veterana na području DNK iscjeljivanja, pa sve do Regenetics metode Sola Luckmana koja spada u možda najzanimljivije nove sustave i koja jest direktno utemeljena na upotrebi tonova solfeggio ljestvice.

Zvučne frekvencije izvorne solfeggio ljestvice mogu se nabaviti u obliku glazbenih viljuški preko Interneta. Međutim, kako je znanost o iscjeljivanju upotrebom zvučnih frekvencija u međuvremenu napredovala, tako je danas moguće nabaviti viljuške najrazličitijih frekvencija i namjene – od tri dodatna tona koji nadopunjavaju solfeggio ljestvicu, a dobiveni su preostalim permutacijama brojeva koji čine šest temeljnih frekvencija, pa sve do tonova za iscjeljivanje pojedinih organa, čakri ili meridijana, odnosno tonova namijenjenih ostvarenju kontakta sa specifičnim duhovnim sferama i bićima. No, šest tonova izvorne solfeggio ljestvice za mene ipak predstavljaju temelj koji može biti nadograđivan i novim informacijama, ali treba biti pažljiv i ne upotrebljavati previše tonova istovremeno jer je učinak pojedine frekvencije toliko snažan da se njezini efekti osjećaju i razvijaju tjednima i mjesecima nakon upotrebe. Na koji ih god način koristili, pred nama je jedna izvanredna mogućnost koja je stoljećima skrivana od nas – no, sada se i zvuk direktno uključuje u bitku za konstruktivnu globalnu transformaciju. Da bi takva transformacija uspjela, prema biblijskom proročanstvu potreban je broj od najmanje 144000 ljudi koji će zajednički pjevati jednu „posebnu pjesmu“. Odaberite biti jedna od tih osoba, jer situacija neće biti nimalo blistava uspije li svjetskoj eliti kreirati globalno orwellovsko društvo.

DODATAK

Interpretacija teksta himne Sv. Ivanu prema Websterovom rječniku

UT-queant laxis

1. a syllable used for the first note in the diatonic scale in an early solminzation system and later replaced by DO. 2. the syllable sung to this note in a medieval hymn to St. John the Baptist. <Gk. -Gamut- 1. the entire scale or range; the Gamut of dramatic emotion from grief to joy. 2. the whole series of recognized musical notes [1425-75]; late ME (Middle English)><ML (Medieval Latin)-contraction, of Gamma, used to represent the first lowest tone of (G) in the Medieval Scale Ut, Re, Mi, Fa, So, La, Si. <Gk – Gamma- 1. the third letter of the Greek alphabet. 2. the third in a series of items. 3. a star that is usually the third brightest in a constellation. 4. a unit of weight equal to one microgram. 5. a unit of magnetic field strength equal to 10 to the fifth power gauss. (queant: needing), (laxis: loose; axis-an affiliation of two or more nations. Also Axis Powers.)

RE-sonare fibris (Res-o-nance)

1 a: the state of quality of being resonant. b(1) a vibration of large amplitude in a mechanical or electrical system caused by a relatively small periodic stimulus of the same or nearly the same period as the natural vibration period of the systema larger than normal vibration produced in response to a stimulus whose frequency is close to the natural frequency of the vibrating system, as an electrical circuit, in which a value much larger than average is maintained for a given frequency. 5a. a quality of enriched significance, profundity, or allusiveness; a poem has a resonance beyond its surface meaning. 6. the chemical phenomenon in which the arrangements of the valance electrons of a molecule changes back and forth between two or more states. (in percussing for diagnostic purposes) a sound produced when air is present [1485-95]; <MF (Middle French), <L Resonantia, Echo=Reson (are) to resound + Antia-ance. (Re-a prefix, occurring orig. in loan words from Latin, use to form verbs denoting action in a backward direction, Action in answer to or intended to undo a situation, or that performance of the new action brings back an earlier state of affairs. (fibris: fibre string, vocal cord.) 2. the prolongation of sound by reflection; reverberation. 3a. Amplification of a source of speech sounds, esp. of phonation, by sympathic vibration of the air, eesp. in the cavities of the mouth, nose and pharynx. b. a characteristic quality of a particular voice speech sound imparted by the distribution of amplitudes among the cavities of the head, chest, and throat. 4a.

MI-ra gestorum (Miracle)

1. an extraordinary occurrence that surpasses all known human powers or natural forces and is ascribed to a divine or supernatural cause esp. to God. 2. a fr (French): sighting, aiming to hold against the light. (gestorum: gesture; movements to express thought, emotion, any action, communication, etc. intended for effect.) superb or surpassing example of something; wonder, marvel {1125-75}, ME<L Miraculum=Mira(Ri) to wonder at.

FA-muli tuorum (Famuls.)

… plural Famuli, 1a. servant/s, or attendant/s, esp. of a scholar or a magician the number of members of a group required to be present to transact business or carry out an activity legally. usu. a majority. 2. a particularly chosen group. [1425-75;<L quorum of whom; from a use of the word in commissions written in Latin specifying a quorum.) [1830 – 40<L (Latin), servant, of family. (Tourum – quorum – 1.

SO-lve polluti (So-lve’)

1. to find the answer or explanation for; clear-up; explain; to solve a mystery or puzzle, to work out the answer or solution to (a mathematical problem.) [1400-50, Late ME<L Solvere to loosen, release dissolve=so-var, after velarl, of se-set-luere to wash; (see Ablution.) Ablution n. 1. a cleansing with water or other liquid, esp. as a religious ritual. [1350-1400]. (Pollutii-pollute-luted, 1. to make foul or unclean,)

LA-bii reatum (Labi-al)

1. of pertaining to or resembling a Labium. 2. of pertaining to the lips, 3. (of a speech sound) articulated using one of both lips. 4. of or designating the surface of a tooth facing the lips. 5. the labial speech sound, esp. consonant, [1585-95]; ML lingual. (reatum – reaction – 1. a reverse movement or tendency; an action in a reverse direction or manner. 2. a movement toward extreme political conservatism; 3. a desire to return to an earlier system or order. 3. action in response to some influence, event etc.; 4. a physiological response to an action or condition. b. a physiological change indicating sensitivity to a foreign matter.) 6. mech. the instantaneous response of a system to an applied force, manifested as the exertion of a force equal in magnitude, but opposite in direction, to the applied force [1635-45].

S-ancte I-ohanes

1. a person of exceptional holiness, formally recognized by the Christian Church esp. by Canonization. 2. a person of great virtue or benevolence. 3. a founder or patron, as of a movement. 4. a member of any various Christian groups. 5. to acknowledge as a Saint. Canonize [1150-1200]; ME Seinte. Canon: 1. an ecclesiastical rule or law enacted by a council or other competent authority and, in the Roman Catholic Church, approved by the Pope. 3. a body of rules, principles, or standards accepted as axiomatic and universally binding, esp. in a field of study of art. 6. any officially recognized set of sacred books. 10. the part of the mass between Sanctus and the communion. 11. consistent, note-for-note imitation of one melodic line by another, in which the second line starts after the first. (axiomatic). 1. pertaining to or of the nature of an axiom; self-evident. 2. a universally accepted principle or rule. 3. a proposition in logic or mathematics that is assumed without proof for the sake of studying consequences that follow from it.


© Tomislav Budak, svibanj 2007.


[1] Vidi knjigu Michaela Talbota: Holografski univerzum, u izdanju TELEdiska, Zagreb.

[2] Masaru Emoto: Poruke skrivene u vodi, V.B.Z. d.o.o., Zagreb, 2005.

[3] Vidi članak Davida Icke-a Ljudska DNK je biološki Internet, tvrde ruski znanstvenici, preveden i objavljen na http://www.indigo-svijet.hr/magazin/sadrzaj/04/tajne/dnk.htm 

[4] Bruce Lipton – The Biology of Belief – Unleashing the Power of Consciousness, Matter and Miracles, Mountain of Love/Elite Books, Santa Rosa, CA 95404, 2005. Predavanja doktora Liptona možete gledati i na Google Videos ili Youtube.

[5] Vidi članak Crisis in Life Sciences. The Wave Genetics Response na http://www.emergentmind.org/gariaev06.ht

[6] Dr. Leonard G. Horowitz and Dr. Joseph Puleo – Healing Codes For The Biological Apocalypse, Tetrahedron Publishing Group, Standpoint ID, 1999. 

[7] Dr. Leonard Horowitz – Emerging Viruses: AIDS & Ebola – Nature, Accident or Intentional?, Tetrahedron Publishing Group, Standpoint ID, 1997. Na Google Videos ili Youtube možete gledati i predavanja Dr Horowitza.

[8]Healing Codes…“, str. 156.

[9] Prijevod himne glasi – „Kako bi sluge tvoje mogli zajedno pjevati opuštenih glasnica o čudesima tvojim, isperi od krivnje njihove nečiste usne, o Sveti Ivane.“ 

[10] Healing Codes…, str. 54.

[11] Healing Codes…, str. 171.

[12] Healing Codes…, str. 180.

[13] Prema sanskritskom terminu „sattwa“, koji znači „čistoća“ ili „svjetlost“. 

[14] Na nekoj od tražilica upišite „sacred solfeggio tuning forks“.