matrix earth


Rastvaranje ograničavajućih utjecaja Zemljinog energetskog polja

Izlazak iz Matrice


Cilj tečaja jest izlazak iz mreže iluzija kreirane u svrhu čovjekovog odvajanja od sveopćeg Duha te istovremeno od neposredne realnosti života u materijalnom svijetu. Između duhovne i materijalne realnosti nalazi se svijet astrala – svijet misli i emocija ili mentalnih i emocionalnih energija. Astralni svijet ili svijet takozvane “četvrte dimenzije” direktno utječe na čovjekovu percepciju, a time i na njegove odluke, ponašanje i životni stil. Izvorna svrha astralnog svijeta jest biti prijelaznom sferom između duhovnog i materijalnog, odnosno sredstvom materijalizacije ciljeva korištenjem snage misli i emocija.

No, znanje o kreiranju ciljeva korištenjem astralnog svijeta još uvijek nije masovno znanje – koriste ga samo pojedinci i to uglavnom na negativan način. Umjesto da bude sredstvom samoostvarenja, astralni svijet tako postaje sredstvom manipulacije. Osobe koje sebe smatraju “običnima”, “nemoćnima”, “nekreativnima” i “netalentiranima” dozvoljavaju da netko drugi za njih kreira realnost – određuje vrijednosti i ciljeve, nameće moral i nemoral, određuje sto je istina a što ne i što je to u što bi netko morao vjerovati, a što odbaciti.

Očigledno je da s današnjim svijetom nestao nije u redu. No, očigledno je i to da se većina ljudi – po nekim statistikama preko 90 posto – ne slaže sa svijetom, takvim kakav jest i voljeli bi nešto promijeniti. No, zašto to ne čine? Zašto ljudi odustaju od vlastite moći i drugima dozvoljavaju da utječu na njihovu realnost? Tko ili sto kreira svijet takvim kakav jest? Zašto je stvoren svijet koji čovjeka konstantno gura u ropsku poziciju i onemogućuje ga pri samoostvarenju?

Činjenica je da je svijetom najlakše vladati kreiranjem najrazličitijih ideologija koje će se raznim sredstvima prinude i prisile te različitim oblicima medijske kampanje (naizgled bez prinude i prisile) nametnuti masama. Zbog vlastite necjelovitosti, nedostatka ljubavi prema sebi te svijesti o svojim izvornim potencijalima, ljudsko je biće sklono prihvatiti nametnutu mu realnost i iz tog razloga činiti i najnevjerojatnije ludosti te se nije u stanju promijeniti čak i onda kad je svjesno što radi.

Stoga je ovaj tečaj namijenjen daljnjem radu na integraciji i cjelovitosti Jastva ili Duše putem čišćenja veza s ljudskim ideologijama i izrazito suptilnim oblicima mitomanije. Konačna svrha ovakvog rada jest povezivanje duhovnog i materijalnog svijeta u jedinstvenu cjelinu, s Jastvom ili Dušom kao nosiocem svijesti o vlastitom postojanju te jedinim realnim sredstvom i mjerilom percepcije vanjskoga svijeta.

TEME KOJE SE OBRAÐUJU NA SEDMOM STUPNJU

• Teorija Matrice u užem smislu

• Struktura Matrice i tehnike njenog kreiranja

• Vrste astralnih razina

• Gnostička teorija postanka

• Rastvaranje vezanosti i identifikacija s Matricom (u užem smislu)

• Teorija Matrice u širem smislu i kriteriji njenog prepoznavanja

• Rastvaranje vezanosti s Matricom (u širem smislu)

• Rastvaranje povezanosti s čuvarima Matrice

• Rastvaranje povezanosti s kreatorom Matrice