aura7


RASTVARANJE MIJAZAMA


Čišćenje destruktivnih aspekata nasljednog faktoraMijazmi su prvi kolektivni karmički obrasci s kojima se susrećemo nakon što upoznamo i odradimo barem dio individualnih. Riječ je o pojmu koji dolazi iz homeopatske medicine i predstavlja psiho-energetski nasljedni faktor, odnosno sedam tipičnih kolektivnih ograničavajućih utjecaja koje je moguće naslijediti od članova obitelji. Prva tri mijazma otkrio je tvorac homeopatije Dr. Samuel Hahnemann, a zatim su drugi istraživači otkrili još četiri. S obzirom da su izravno povezani sa sustavom čakri kojih ima sedam, isto toliko ima i mijazama. Sama riječ dolazi od grčkog pojma miasma, što bi značilo mrlja, sjena ili onečišćenje. Takvo onečišćenje dio je kolektivnog nesvjesnog čovječanstva i prisutno kao latentan program u kolektivnom polju. S obzirom na našu povezanost s kolektivnim poljima iz kojih nesvjesno i automatski preuzimamo programe, slično kompjuteru prikopčanom na “cloud”, tako je teško oduprijeti se mijazmima ako nismo svjesni takvog utjecaja. Mijazmi se ugnijezde u sedmom sloju naše aure i odatle vrše svoj ograničavajuć utjecaj na naše živote.

Prema Dr. Richardu Gerberu, mijazmi predstavljaju energetske tendencije koje kod individue tvore predispozicije prema manifestaciji određene bolesti. Mijazam svakako može nastati kao rezultat pojedine bolesti, odnosno infekcije, no mijazam svakako nije samo infekcija ili genetsko oštećenje jer je riječ primarno o energetskoj tvorevini, a ne biokemijskoj. Zato Gerber i tvrdi da mijazmi bivaju inkorporirani u u više slojeve aure osobe i od tamo oslabljuju prirodne obrambene mehanizme tijela te stvaraju predispozicije za određene bolesti. S obzirom da mogu biti preneseni s generacije na generaciju, mijazmi predstavljaju energetski medij po kojem događaji iz života roditelja mogu biti preneseni na djecu. U tom smislu mijazmi prestavljaju interesntnu interpretaciju tvrdnje “grijesi otaca prenose se na djecu.”

Rastvaranje mijazmičke tvorevine te povratak izgubljenih dijelova vlastitoga bića vraća osobu u izvorno, zdravo stanje. S jedne strane gledano, takvo zdravo stanje djeluje prilično obično i jednostavno jer osoba ponovo postaje ono što jest, ono što je oduvijek bila, samo na znatno dublji i stabilniji način. S druge strane, povratak u zdravo stanje vraća osobi i njenu izgubljenu karizmatičnost te joj omogućuju da transformira sebe i vlastiti život na način koji želi. Amijazmička osoba također je na najboljem putu da se oslobodi dubokih unutarnjih slabosti koje već dulje vrijeme opterećuju čovječanstvo. Takve se slabosti obično definiraju kao problematične unutarnje strukture koje latentno egzistiraju u svakom ljudskom biću, ali ne izlaze na vidjelo sve dok se osoba ne nađe u poziciji moći. Pretjerani materijalizam, promiskuitetan seks, kompleks superiornosti ili inferiornosti, nesamostalnost, emotivna hladnoća, duhovna ignorancija ili mentalna tupost (ljudska glupost) osnovne su takve slabosti. Mijazmi svakako jesu ključni blokovi na čovjekovom putu prema cjelovitosti te zatim prema duhovnom samoosvještenju, ali daleko najviše prema samoostvarenju, prema realizaciji izvornog potencijala koji ljudsko biće posjeduje, a koje je izgubilo nastojeći se prilagoditi nepovoljnim uvjetima života na ovoj planeti, od vremena njenog ulaska u ciklus neravnoteže.


TEME KOJE SE OBRAÐUJU NA ŠESTOM STUPNJU

• Samuel Hahnemann, homeopatska medicina i klasična teorija mijazama

Nova teorija mijazama

• Teorijska analiza sedam osnovnih mijazama prema novoj teoriji

• Rastvaranje svakog od sedam mijazama

• Energetska homeopatija – tretiranje zdravstvenih problema originalnom metodom energetske homeopatije, bez upotrebe preparata

• Energetske tehnike namijenjene iscjeljivanju aure nakon rastvaranja pojedinog mijazma

• Re-kreiranje sedmog sloja aure – keteričkog kalupa (“zlatnog jajeta”)