pastlivesSREÐIVANJE DUHOVNIH I OKULTNIH ASPEKATA KARMIČKOG PROBLEMAČetvrti stupanj namijenjen je osobama koje žele proširiti horizonte i um, odnosno razvijati svijest te ići dublje u karmičke uzroke vlastite problematike. Organičavajući obrasci se u našim životima manifestiraju primarno kroz obiteljske utjecaje, traumatska iskustva i identifikacije. Zato i radimo prvo na takvim obrascima i njihovim rastvaranjem obično ostvarujemo ciljeve koje ovakvim radom želimo postići. Međutim, uzroci navedenih obrazaca su redovito karmički, dakle posljedice zakona karme prema kojem sve okolnosti našeg sadašnjeg života vuku korijen iz naših prošlih djela. Kako se karma ne manifestira samo kao bumerang, odnosno prema principu “oko za oko, zub za zub”, nego ima i unutanji, psiho-spiritualni aspekt, tako je ponekad potrebno raditi na unutarnjem aspektu karme koji je izražen kroz ograničavajuće obrasce mišljenja i ponašanja naslijeđene iz prošlih inkarnacija.

Ekspanzija svijesti ionako je treći kriterij duševnog zdravlja, jer je treća suptilna dimenzija čovjekovog postojanja upravo svijest. Stoga je i razvoj svijesti, odnosno razmišljanje “izvan okvira” te kontinuirano učenje i stjecanje novog znanja, pokazatelj može li se netko smatrati duševno zdravim ili ne. A kuda će nas otvorenost uma odvesti i koliko je duboka zečja rupa u koju je moguće upasti slijedimo li nepristrano informaciju, bez postavljanja granica koje nameće mainstream mentalitet, to ovisi o svakoj individui. No iako su karakter i dometi naših spoznaja osobna stvar, četvrti stupanj TKO nudi mogućnost uvida u rubno-znanstvene i od društva zanemarene domene svijesti koje su mnogi neovisni istraživači već prošli i otkrili. A kad unutar alternativne zajednice postoji potpuni konsenzus oko nečega, smatram takvo područje vrijednim pozornosti i istraživanja.

O kojim je idejama konkretno riječ? O tome da je čovjek multidimenzionalno biće, odnosno duša koja fizičko tijelo koristi kao sredstvo manifestacije u materijalnoj realnosti. Jednako kao što smo začećem u njega ušli, tako ćemo tijelo jednoga dana napustiti. Zatim ćemo određeno vrijeme boraviti u višoj oktavi Kreacije poznatoj pod imenom “Raj” ili “Nebo”, a nakon toga možda nastaviti svoj razvoj u novome tijelu, stječući nova iskustva u fizičkoj realnosti. Ta nova iskustva će u određenoj mjeri biti uvjetovana prošlim iskustvima, odnosno “dobrom” ili “lošom” karmom. Ako postoje nenaučene lekcije iz prošlosti, nerazriješene traume i njihove psiho-spiritualne posljedice, odnosno snažne impresije nabijene neugodnim emocijama i ograničavajućim uvjerenjima, one mogu biti uzrocima najrazličitijih životnih problema. Stoga se takvi problemi rješavaju suočavanjem s prošloživotnim iskustvima te rastvaranjem svih ograničavajućih utjecaja koje smo iz njih naslijedili.

Sljedeća ideja jest da je čovjek energetsko biće pa tečaj uključuje i rad na brojnim energetskim utjecajima i programima koji mogu ograničiti našu svijest, a time i kvalitetu ostvarenosti. Naime, u našim energetskim tijelima mogu postojati i razne energetske tvorevine stranog porijekla, ubačene s određenom namjerom i ciljem. Međutim, sve što je u naše energetsko tijelo ubačeno izvana rijetko kada ima konstruktivan utjecaj na naše biće. Kako je čovjek također stanovnik neorganskih područja, odnosno astralnog svijeta, tako se može naći pod štetnim utjecajem takvog svijeta, njegovih energija i entiteta koji ga nastanjuju. Stoga je i takve utjecaje ponekad potrebno rastvoriti te se na taj način osloboditi njihovih ograničavajućih programa. Cilj takvog rada jest da postanemo kompaktni, cjeloviti i neovisni, da imamo na raspolaganju vlastiti energetski potencijal i slobodno ga koristimo kako bismo se kreativno ostvarili.TEME KOJE SE OBRAÐUJU NA ČETVRTOM STUPNJU

• Nova formula rastvaranja – brža, kraća i jednostavnija

• Stabilizacija iskustva prazne, čiste svijesti

• Teorija i praksa rastvaranja mentalnih aspekata karmičkog problema – implanata, uroka, tabua

• Teorija i praksa rastvaranja okultnih (spiritualnih) aspekata karmičkog problema – veza sa sferama nižeg astrala

• Teorija i praksa čišćenja ograničavajućih impresija iz prošlih inkarnacija – rastvaranje transtemporalnih trauma – nova i jedinstvena tehnologija rada s prošlim životim