traumatsko iskustvoNakon usvajanja metodologije sređivanja obiteljskih mapa i rastvaranja ograničavajućih povezanosti, nastavljamo s čišćenjem karmičkih obrazaca u sljedeća dva konteksta – rada na ciljevima te rada na problemu. To su i dva temeljna konteksta unutar kojih obavljamo terapijske intervencije jednom kad je obiteljska mapa konačno sređena. Naime, sljedeća suptilna dimenzija našeg postojanja jest kreativnost, odnosno intencija (namjera) kao univerzalna kozmička sila. Kreativna sila se u našim životima manifestira kroz potrebu za samoostvarenjem, odnosno kroz sposobnost da osvijestimo što želimo te rad na ostvarenju cilja.

Uz postojanje barem jednog kvalitetnog odnosa utemeljenog na bezuvjetnoj ljubavi, imati cilj i raditi na njegovom ostvarenju jest i sljedeći kriterij duševnog zdravlja. Živjeti u “ciljnoj strukturi”, odnosno biti svjestan sadašnjeg trenutka te znati odrediti “točku A” u kojoj se nalazimo i “točku B” prema kojoj želimo ići, značilo bi biti duševno zdrava osoba. A zatim je potrebno posjedovati i metodologiju rastvaranja prepreka ostvarenju cilja, kako vanjskih tako i unutrašnjih, s obzirom je većina prepreka ipak unutarnjeg karaktera – psiho-energetskog i spiritualnog. Jednom kad su ciljevi jasno postavljeni, kad postoji spremnost na preuzimanje neophodne odogovornsti i discipline za rad na njeihov ostvarenju, a prepreke uklonjene korištenjem precizne metodologije, nema razloga za neostvarenost.

Tečaj uključuje i detaljnu teorijsku i praktičnu obradu sljedećeg temeljnog karmičkog obrasca – traumatskog iskustva i njegovih posljedica. Zajedno s ograničavajućim povezanostima, trauma je najčešći uzročni model s kojim se susrećemo u terapijskim intervencijama. Rad na traumatskom iskustvu postavljen je u sljedeći kontekst unutar kojeg vršimo intervencije, a to je rad na problemu. Sudionici usvajaju formulu diskreacije nepoželjnih sadržaja svijesti te njome rastvaraju simptome problema, a zatim nastavljaju s čišćenjem uzročnog modela te otkrivanjem smisla problema, odnosno lekcije koja leži iza njega. Tečaj završava s individualnom inicijacijom svakog sudionika u stanje kreativne praznine.

TEME KOJE SE OBRAÐUJU NA DRUGOM STUPNJU

• Uvod u mehanizme stvaranja i rastvaranja duševnih sadržaja

• Praktične vježbe kojima se usvajaju vještine stvaranja i rastvaranja individualnog univerzuma

• Rad na osobnim ciljevima

• Rad na fizičkom tijelu

• Uvod u rastvaranje karmičkog problema – teorija i praksa rastvaranja SIMPTOMA – tjelesnih stanja, emocija, misli i identiteta

• Teorija i praksa rastvaranja jedinstvenog UZROKA karmičkog problema – traumatskog iskustva

• Teorija i praksa otkrivanja i integracije IZVORA karmičkog problema

• Informacija o mogućim POSLJEDICAMA traume

• Uvod u ostvarenje životne misije – otkrivanje istinskih kratkoročnih ciljeva i rad na njihovom kreiranju

• Usvajanje INTEGRALNE METODE rastvaranja karmičkih obrazaca koja se zatim primjenjuje na svim ostalim stupnjevim TKO sustava