jedan.jpgRASTVARANJE KARMIČKIH PETLJI – konačno oslobađanje od vezanosti za dualni svemir


Ovo je trenutno najnapredniji tečaj iz grupe koja se bavi transformacijom karmičkih obrazaca. Namijenjen je isključivo osobama koje se dug niz godina bave Intenzivom direktnog iskustva Istine i koje su prošle većinu tečajeva iz navedene grupe. Sada takve osobe imaju mogućnost rastvoriti i najtvrdokornije karmičke obrasce – karmičke petlje. Riječ je o karmičkim modelima odabranim prije rođenja, kada Duša pravi nacrt budućih iskustava i lekcija koje mora proći.

Mnoge od tih lekcija sadržane su i u ostalim oblicima karmičkih obrazaca, ali petlje čine specifičan tip takvih modela koje je moguće rastvoriti jedino ostvarenjem dubokog duhovnog iskustva i njegovim neodgodivim prizemljenjem, odnosno trenutnom praktičnom primjenom u svakodnevnom životu. Karmičke petlje jesu obrasci poznati i pod nazivom karmički nacrti ili planovi, za koje mnogi duhovni tragaoci misle da su nepromjenjivi, odnosno da moraju biti “odrađeni do kraja”(!?!), premda nitko ne zna jasno definirati takav kraj. Moje je iskustvo da ne moraju biti “odrađeni do kraja”, odnosno odrađivani i ponavljani u nedogled.

Naime, karma je direktno povezana s našom voljnošću da naučimo određenu lekciju, da se promijenimo, da preuzmemo novu dozu odgovornosti i usvojimo neki novi oblik discipline, ali i temeljimo budući život na novoj etici. Ukoliko smo spremni zadovoljiti ova četiri preduvjeta, nema apsolutno nikakve potrebe da se karma odrađuje “do daljnjeg” – karmički model se trenutno raspada. Umjesto da pati zbog samonametnutog ograničenja, čovjek tada dobiva novu količinu slobode da vlastiti život usmjeri u konstruktivnijem i kreativnijem smjeru, a donedavno ograničenje postaje temeljem za kreiranje novog aspekta dharme, odnosno pozitivne aktivnosti koja će nadomjestiti dotadašnju blokiranost.

Tehnički gledano, karmička petlja sastoji se od određenog broja ključnih elemenata (točaka) između kojih kruži energija, no takvo kruženje ne dovodi do razrješenja, do izlaza, već nalikuje pokvarenoj ploči koja se neprekidno i nepotrebno ponavlja. Nije, međutim, uvijek jednostavno dijagnosticirati petlju, a nije je uvijek lako niti rastvoriti jer petlja ima svoj smisao u našem životu, bolje rečeno, ona često jest smisao našeg života. S rastvorenom petljom, smisao mnogih naših životnih obrazaca prestaje postojati, ruši se jedna krupna životna konstrukcija za koju smo bili uvjereni da je se nikada nećemo riješiti – osim, možda, smrću. No, nema potrebe za prijevremenim umiranjem samo da bismo se izvukli iz začaranog kruga patnje – sloboda je na dohvat ruke. Suštinski gledano, karmička petlja rastvara se neutralizacijom svih polariteta, svih dualnosti, trijalnosti ili svake druge višestrukosti prisutne u karmičkom nacrtu te povratkom u stanje Jedinstva, odnosno u neki od nebrojenih aspekata Jednosti.

Često su takvi aspekti izrazito apstraktni, ali ništa manje primjenjivi u svakodnevno životnoj praksi, samo ako se osoba potrudi pronaći konkretan model realizacije takvog aspekta. Cilj je ovakvog rada preusmjeriti energiju određene intencije direktno prema cilju, ali je paradoksalno to što ovakvo preusmjeravanje ponekad ne zahtijeva niti najmanji napor jer najdirektniji put prema nekom cilju najčešće uopće nije put, odnosno proces, već trenutno ostvarenje cilja. Za neke ljude ovo djeluje isuviše lako i prejednostavno – oni su navikli mučiti se ili barem naprezati kako bi ostvarili svoje ciljeve – činjenica, međutim, jest da se ciljevi ostvaruju podjednako naporom ili djelovanjem kao i svjesnim ne-djelovanjem, trenutno i bez napora. Stoga tečaj uključuje praktičan rad na mapiranju karmičkih petlji, njihovom rastvaranju te pronalasku novih, konstruktivnih životnih modela kojima ćemo zamijeniti dotadašnje.

Tečaj također uključuje i rad na rastvaranju povezanosti s takozvanim “anorganskim bićima” – bestjelesnim entitetima iz drugih dimenzija postojanja koji često stupaju u kontakt s osobama s povećanom količinom svijesti i energije, dakle naprednim duhovnim tragaocima. Iako takva bića ljudima ponekad omogućuju zanimljiva iskustva, neosviješten kontakt s neorganskim entitetima može ljudsko biće koštati određene količine energije i svijesti, odnosno slobode da vlastiti život kreira prema svojim najdubljim unutarnjim težnjama. Anorgansko biće najčešće se povezuje s organskim bićem preko snova, ali organsko biće to vrlo rijetko prepoznaje. Anorgansko biće uvlači organsko u svoj svijet, a sebe isprepliće s ljudskim bićem i kroz takvu povezanost stječe iskustvo organskog svijeta. Ono sudjeluje u čovjekovom odlučivanju, ciljevima ili potrebama i često se povezuje sa slabostima osobe, naglašavajući ih i koristeći za stjecanje iskustava koje pruža ljudska razina postojanja.

inorganic_being.jpg


Sposobnost samostalnog odlučivanja, odnosno kretanja željenim životnim smjerom kod osobe nesvjesno povezane s anorganskim bićima uvelike je smanjena pa je rastvaranje takve povezanosti od velike koristi svakom naprednom tragaocu na putu prema još većoj količini osobne slobode. Povezanost s anorganskim bićima upetljava osobu u nepotrebne karmičke procese koje bi mogla izbjeći kada bi bila svjesna takve povezanosti. Zato ovakav tip rada svakako ima svoje mjesto na tečaju rastvaranja karmičkih petlji jer doprinosi njihovom raspetljavanju te omogućuje još direktniju povezanost osobe s Duhom, a ne s astralnim fenomenima koji premda zanimljivi, nikada ne mogu osobu ispuniti koliko i sama uronjenost u čisti Duh.

Stoga ovaj tečaj donosi i nove oblike meditacije koji omogućuju trenutan direktan doživljaj, odnosno kontakt s dimenzijama Duha koje su nam do tada bile nepoznate. Time ovakav tip rada, ukoliko ga se prakticira sustavno, postaje još jedno od tehničkih sredstava koje omogućuje osobi da unutar sebe, ali i u svojoj okolini, brzo kreira poželjna stanja i okolnosti te da sebe pretvori u instrument realizacije Duha u materiji te kreira “raj na Zemlji” kao konkretnu i svima očiglednu realnost. Duhovni tragaoci tvrde da je takozvano “Zlatno doba” pred nama – ja bih rekao da je ono već tu, za one koji ga žele svjesno kreirati.

TEME KOJE SE OBRAÐUJU NA DVANAESTOM STUPNJU

• Struktura karmičke petlje

• Rastvaranje karmičkih petlji – originalna tehnologija

• Razotkrivanje primordijalnih polariteta

• Originalna tehnologija integracije polariteta

• Teorija i praksa rastvaranja karmičkih sfera – vezanosti za ograničavajuće razine postojanja

• Rad s anorganskim bićima – demontiranje “višeg uma” kao strane instalacije

• Povratak Jednosti – re-kreiranje izvornog duhovnog identiteta