star body


TEHNIKE DELTA ISCJELJIVANJA


RE-KREIRANJE ZVJEZDANOG TIJELA


Re-kreiranje zvjezdanog tijela je napredna radionica duhovnog razvoja nastala na temeljima Intenziva direktnog iskustva Istine, prvo kao samostalna cjelina, da bi zatim bio uvršten u sustav Intencijkse energetike. Naime, energetski aspekt Intenziva DII pokazao se ključnim novim momentom koji je snažno ubrzao ostvarenje direktnog iskustva Istine. Novina koju sam unio u Intenziv DII sastojala se od energetskog otvaranja sudionika tijekom dijada, pri čemu je pasivni partner svojoj pozornosti pridodao i energetsku podršku aktivnom partneru. Majstor Intenziva također je tijekom svake dijade energetski tretirao čitavu grupu, s ciljem da što veći broj sudionika doživi što dublje direktno iskustvo. Sredstvo kojim smo se pri tome služili bio je Reiki, zato što je kroz taj sustav moguće inicirati sve ljude koji to žele u sposobnost kanaliziranja energije univerzalnog polja i odmah praktično koristiti novostečene sposobnosti na najrazličitije načine.

Energetska otvorenost i propusnost majstora i sudionika omogućila je direktne doživljaje koji spadaju u kategoriju dubokih duhovnih iskustava, a ona zahtijevaju potpunu prepuštenost i napuštanje voljnog napora kao sastavnog dijela tehnike Intenziva DII. Duboka iskustva do kojih je dovela energetska otvorenost također zahtijevaju mir, šutnju i određeno vrijeme provedeno u samostalnoj meditaciji. Zato na ovom tečaju nema vježbi komunikacije, već je akcent na solo-meditaciji i pasivnom, ali budnom i svjesnom prepuštanju. Nakon meditacije sudionici razmjenjuju iskustva, međusobno i s voditeljem tečaja.

Naime, pored velikog broja dubokih i stabilnih direktnih iskustava koja sudionici doživljavaju na Intenzivu DII, energetska je otvorenost također dovela sve sudionike jednog dugog klasičnog Intenziva koji se održao u ljeto 1998 godine do nečega što bismo mogli nazvati kolektivnim uzašašćem u takozvane “rajske sfere”. Takav je doživljaj za sve nas koji smo bili prisutni na dugom Intenzivu predstavljao znak izuzetne milosti. Pored značajnih promjena u svijesti sudionika, ovaj doživljaj doveo je i do promjene u strukturi Intenziva. U trenutku kolektivnog uzašašća forma klasičnog Intenziva se raspala. Sudionici su odjednom spontano prestali s komunikacijom i utonuli u duboku meditaciju koja je trajala preko sat vremena. Iz tog je razloga kasnije nastao Energetski Intenziv – tečaj koji naprednim praktikantima klasičnog Intenziva omogućuje ostvarenje dubokih mističnih iskustava koja nadilaze potrebu za verbalnom komunikacijom kao sastavnim dijelom tehnike klasičnog Intenziva.

Re-kreiranje zvjezdanog tijela istovremeno je i maksimalno praktična radionica. Namijenjena je stvaranju energetskih predispozicija za kvalitetan osobni i duhovni razvoj, odnosno za kreativno samoostvarenje. Tako su vježbe centriranja u “rajskim stanjima” te njihova projekcija u okolinu sastavni dio ovog tečaja. Praktikanti se upoznaju s novim, do sada malo poznatim izvorima energetskog zračenja unutar vlastitog bića, njihovom strukturom, namjenom i načinom upotrebe. Posljedice otvaranja i baratanja ovim centrima mogu biti veoma duboke – većina ljudi koja ih jednom aktivira više nikada nije ista. Pored osobnih dobitaka, prakticiranje ovih vježbi znatno će doprinijeti prilagodbi sudionika i jednom globalnom procesu koji sve više zahvaća našu planetu, a to je prelazak čovječanstva iz centriranosti u fizičkoj razini na centriranje u energetskoj razini te na življenje iz svjetlosti.

Iz navedenih je razloga ova radionica namijenjena prvenstveno osobama koje su prošle najmanje jedan Intenziv DII i koje su inicirane u neki od sustava energetskog rada i iscjeljivanja. Ukoliko je riječ o Reikistima, potrebno je imati drugi stupanj Reikija da bi se od ovakvog rada ostvarila maksimalna korist. Tjedan dana prije radionice poželjno je suzdržati se ili smanjiti na minimum konzumiranje tvari koje imaju nisku energetsku frekvenciju – kofeina, nikotina, alkohola, teške i prezačinjene hrane, a dan prije i od svake seksualne aktivnosti.