spirit activation


AKTIVACIJA DUHA

Čovjek je zanimljivo biće, daleko zanimljivije nego što se običava vjerovati. Skrivene snage u čovjeku jesu u pravom smislu riječi enormne i samo o njemu ovisi što će i koliko od takvih snaga moći (stići) iskoristiti. No, da bi došao do unutarnjih izvora koji s jedne strane omogućuju duboko ispunjenje, a s druge kreativno samoostvarenje, čovjek se mora pozabaviti sobom. Takav rad mora biti ustrajan i kontinuiran, no ništa kontinuiraniji, naporniji ili intenzivniji od bilo koje druge svakodnevne obaveze. Kontinuirano bavljenje razvojem vlastitih sposobnosti mnoge je umjetnike ili sportaše dovelo do vrhunskih rezultata, a duhovno orijentirane osobe do vrhunskih razina svijesti te visokog stupnja osobne ostvarenosti. Međutim, rijetki su ljudi koji koriste ili barem nastoje koristiti svoj puni potencijal. Razlog za takvo odustajanje s jedne je strane globalni utjecaj – društvo nas ne stimulira za vrhunska dostignuća, a nama bliske osobe često uvjetuju odnos našom „normalnošću“, što god to značilo. Ukoliko nismo „kao i svi ostali“, postajemo čudni i naša nas okolina želi vratiti nazad, u prevladavajuće stanje svijesti te u društveno prihvatljiv životni stil. Stoga su vrhunska dostignuća rezervirana smo za hrabre i jake. No, u današnje je vrijeme moguće postići puno i to na nešto lakši način nego prije. Naime, tehnike sređivanja međuljudskih odnosa i ostvarenja osobne cjelovitosti stvaraju prostor za postignuća koja nadilaze temeljne ljudske potrebe te im pridodaju i neke nove mogućnosti.

Riječ je, prije svega, o svjesnom korištenju i onog aspekta čovjekovog postojanja koje obično nazivamo Duhom, odnosno beskrajnim morem energije/svijesti koje u današnje doba fizičari prepoznaju kao izvor takozvane „slabe nuklearne sile“, čiji je utjecaj na ljudsko postojanje ogroman. Pored Duše kao aspekta postojanja nadređenog fizičkom tijelu, čovjek je i duhovno biće. Duša (Jastvo, Atman, transpersonalni centar) vodi čovjeka prema cjelovitosti, integritetu i svijesti o svome izvornom identitetu. Na temeljima duševne cjelovitosti moguće je izgraditi kvalitetne odnose te ostvariti životne ciljeve, one koji predstavljaju tipične ljudske težnje – za ljubavlju, sigurnošću ili kreativnim radom. Duševno cjelovita osoba je svjesna sebe i svojih ciljeva (potreba) i stoga točno zna što hoće. Međutim, da bi sebe u potpunosti kreativno ostvarila, ona jednostavno mora koristiti svoj puni potencijal, a takav je potencijal, pored onog koji je sadržan u Jastvu, moguće pronaći u duhovnoj dimenziji našeg postojanja. Samo osobi koja koristi puni potencijal potpuna životna ostvarenost postaje moguća.

Mnoge od svojih unutarnjih snaga čovjek već koristi – ponekad svjesno, a najčešće nesvjesno i one mu omogućuju kvalitetan život. Riječ je o raznim, tipično ljudskim sposobnostima koje našim životima daju smisao – o kreativnosti, ljubavi ili razvoju svijesti. Međutim, iako ih se smatra iracionalnima ili „nematerijalnima“ (nevidljivima), takve osobine/sposobnosti imaju svoje konkretne izvore i moguće ih je koristit u praktične svrhe. Naime, ne postoji samo „volja Duha“ – postoji i čovjekova volja naložena Duhu. U trenutku kad se čovjekova volja i volja Duha poklope, svašta postaje moguće. No, isto tako malo je toga moguće (ako išta) ukoliko čovjekova volja nije uključena u proces „pokretanja Duha“. Ovakav pristup kreiranju uopće nije nov – ako promotrimo kakav odnos prema Duhu ima službena, državna religija u  Hrvatskoj, tada je vidljivo da premda kršćanstvo čovjeka naizgled stavlja u pasivan položaj u odnosu na Duh, popularne katoličke molitve sve su samo ne moljakanja – one imaju formu zahtijeva i naloga (naredbi). Stoga su molitve u stvari verbalno oblikovane intencije kojima se Duhu (Bogu) daje određen nalog. Takav je nalog i inače osnovno sredstvo kreiranja vlastitog života i iako možda ne izgleda tako, svaka iole svjesnija osoba to radi iz dana u dan. U trenutku kad su naši ciljevi jasno formulirani, svi mi na neki način zahtijevamo i očekujemo od „Svemira“ da nam pomogne ostvariti ih. No, ovakvo očekivanje može postati konkretnom snagom jer se prilikom Aktivacije Duha svjesno koristi duhovni potencijal, prepoznat i na određen način sistematiziran kroz zvjezdane centre, ali i apstraktna nevibrantna „zračenja“.

Svaki kreativni proces stoga mora započeti iz Duha, ali da bismo mogli kreirati „iz Duha“ potrebno je imati duhovno iskustvo. Zato je radionica Aktivacije Duha namijenjen naprednim praktikantima koji su prošli niz Intenziva direktnog iskustva Istine i druge napredne sustave koji omogućuju duhovno iskustvo. Na njoj se kroz niz intenzivnih vježbi usvajaju nova znanja i mogućnosti koje donosi direktan doživljaj Duha. Radionica se također bavi i ostalim razinama čovjekovog postojanja, kao što je hara nivo i nekim njegovim (do sada nepoznatim) mogućnostima. Tako je istinska, prirodna „magija“ kreiranja pred nama pa stoga iskusni duhovni praktikanti koji su voljni nastaviti s kontinuiranim osobnim razvojem na ovome tečaju mogu naučiti nove, zanimljive tehnike te izvježbati sebe u direktnom percipiranju. Izvan granica prostora, vremena, materije, energije i unutarnjeg dijaloga leži iznimno zanimljiv svijet, na žalost većini ljudi potpuno nepoznat. Za njegovu percepciju i praktičnu upotrebu potreban je visok stupanj pročišćenosti, emocionalne zrelosti te energetske snage i čistoće, a pokreće se s ljubavlju, mudrošću i čistom intencijom. Zato ovakva vrsta rada spada u domenu luksuza i namijenjena je isključivo stabilnim osobama koje su ostvarile svoje temeljne životne ciljeve.

Neke od teme koje se obrađuju na radionici jesu slijedeće:

– teorijska pozadina aktivacije Duha

– tehnika spiritualizacije

– rad s intencijskim nitima

– čišćenje kolektivnih zabrana, odnosno nepoželjnih utjecaja svjetske Matrice koji se tiču korištenja duhovne moći

– nadvladavanje prostorno-vremenskih ograničenja i kontakt s multidimenzionalnim svemirom

– kreiranje prostorno-vremenskih portala (međudimenzionalnih prolaza)

– duhovno osvješćenje životnih trenutaka i situacija

– metoda izravnog utjecaja na krutu materiju (savijanje metala)

– rad s apstraktnim teksturama – zlatni i srebrni nadmental te ostale vrste nadmentalnih sfera

– transformacija dualnih procesa u izvorne – stabilizacija stanja Jednosti

– pronalaženje svoje konkretne uloge u interakciji s Duhom