TKO 

Godine 1990, na Intenzivu direktnog iskustva Istine koji je trajao mjesec dana, doživio sam trajno prosvjetljenje. Bilo je to duhovno iskustvo ili, bolje rečeno, stanje koje je kod mene prepoznala i validirala ga voditeljica tog Intenziva. Kao sustav proizašao iz tehnologije Zen sešina – kraćeg ili duljeg povlačenja u samostanski život praćenog intenzivnim meditacijama na određen koan ili zagonetno pitanje – Intenzivi su na prostorima bivše države vođeni od početka osamdesetih. Ja sam se zbog mladosti nešto kasnije uključio u ovaj sustav osobnog razvoja, otišavši na prvi takav tečaj u dobi od 22 godine, u proljeće 1986. Iako su moji počeci bili teški i nisam bio osoba „od talenta“ za takvu vrst aktivnosti, upornošću sam brzo napredovao i nakon pet godina rada, zajedno s prvom garniturom starijih praktikanata, ukliznuo u takozvanu meunu ili stabilnu svijest o vlastitom Jastvu. Moje je zadovoljstvo bilo bezgranično – postigao sam jedan od vrhunskih ciljeva ljudskog postojanja i smatrao veći dio posla završenim. Preda mnom je, a tako su o sebi mislile i druge osobe s istim postignućem, bilo „kreativno ostvarenje moje izvorne prirode“, odnosno sretno življenje u skladu s Istinom. No, stvari su krenule drugim smjerom. Uskoro sam shvatio zašto se prosvijetljeni Zen monasi često opijaju, prepuštaju razvratnom životu ili čak vrše samoubojstva. Moja je karma, doduše, bila dovoljno očišćena da me život dovede na spiritualni put, a kvalitetan kućni odgoj pridonio je razvoju moje upornosti i radne discipline, što me u konačnici i dovelo do prosvijetljenosti u tako kratko vrijeme. No, činjenice su pokazale da niti prosvijetljena osoba ne mora nužno biti do kraja karmički pročišćena. Samskare ili karmički dugovi tek su počeli dizati glavu. Godinu dana nakon što sam se vinuo visoko u društvo prosvijetljenih bića, spušten sam na zemlju uz zaglušujuć tresak.

********************************* 

Od tada pa sve do današnjih dana uporno sam tragao za sustavima unutarnjeg pročišćenja koji daju praktične rezultate, i to na uravnotežen, stabilan i temeljit način. Početkom devedesetih, u „bespućima ezoterijske tadašnjosti“, vladao je kompletan kaos – bilo je gotovo nemoguće pronaći suvisle metode duševnog čišćenja kojima bi se na kvalitetan način moglo pomoći sebi i drugima u trenucima životnih kriza. No, život nije škrt prema tragaocima i bez obzira na vanjske okolnosti, ukoliko je nečija intencija dovoljno čvrsta, odgovori se pronalaze –  na ovaj ili onaj način. Vlastitim radom, ali i milošću Duha, već sam sredinom devedesetih uspio kreirati učinkovit sustav duševnog čišćenja – djelomično preuzet od drugih, a djelomično utemeljen na vlastitim otkrićima. Zato sam već krajem devedesetih poželio napisati ovakvu knjigu, ali niti tada moje znanje nije bilo dovoljno. Danas, sredinom 2008., osamnaest godina nakon stabilnog prosvjetljenja i gotovo trideset godina od početka duhovnog puta, smatram da mogu govoriti o integralnom znanju na području alternativne psihoterapije, odnosno o cjelovitom sustavu duševnog (karmičkog) čišćenja. Metodologija koja počiva na ovakvom znanju već je godinama nepromijenjena – mijenjaju se samo područja primjene, ali ne i način. Stoga mogu slobodno reći da jedinstvena teorija i praksa alternativne duševne terapije postoji, a tečajevi i knjige koje su pred vama sadrže sve potrebne informacije o teorijskoj pozadini ovakve prakse.

Svi ljudi inkarnirani na planeti Zemlji prolaze i kroz neugodna životna iskustva s ciljem da od njih nešto nauče. Korištenjem sustava o kojima ovdje govorim moguće je u kratko vrijeme otkriti pozadinu životnih teškoća i riješiti ih te nastaviti dalje s vlastitim životom. Sustavi kojima se bave ove dvije knjige namijenjeni su odlučnima – njihova je primjena jednostavna, a način rada je direktan, usmjeren prema suočavanju s uzrocima problema, što ponekad znade biti i bolno. Međutim, jedini način trajnog rastvaranja karmičkih obrazaca jest otkrivanje i direktno suočavanje s uzrocima te svjesno učenje od problema. Ukoliko ste spremni mijenjati se, ovo je sustav koji znatno olakšava promjenu. Sredstva duševnog čišćenja koja danas posjedujemo čine ciljeve kao što su karmička pročišćenost, duhovno prosvjetljenje ili kreativna samoostvarenost dostupnima u relativno kratko vrijeme, naravno, uz odgovarajući trud. Današnje doba ionako karakterizira globalna dostupnost – znanja koja su čovjeku potrebna da ostvari ispunjen život sada su pred nama. Nema više Inkvizicije ili totalitarnih režima (barem za sada...) koji bi nam branili istinski duhovni rad. Stoga mi sami odlučujemo da li ćemo takva znanja koristiti ili ne.

  ********************************* 

Tečajevi transformacije karmičkih obrazaca efikasno pokrivaju aspekt osobnog razvoja koji zovemo duševnim, odnosno karmičkim čišćenjem. Sustav je originalna kreacija, a nastajao je tijekom sedamnaest godina - od 1990. do 2007. Za vrijeme navedenog perioda većinu svoga vremena koristio sam za istraživanja na ovome polju, a sustav koji je pred vama posljedica je mojih teorijskih i praktičnih saznanja o procesima unutarnje transformacije.

Sustav se sastoji od deset stupnjeva, svaki traje dva dana, a rad je intenzivan - u prosijeku po 10 sati dnevno, u sveukupnom trajanju od dvadeset dana ili 200 sati rada. Minimalan vremenski razmak između svakog stupnja jest tri mjeseca, za vrijeme kojih se praktikanti aktivno bave tehnikama koje su naučili na prethodnom stupnju. Svi su stupnjevi ovog sustava jednako kvalitetni i zanimljivi jer se na njima na prirodan i spontan način usvajaju iznimno vrijedna znanja, otkrivaju dosad nepoznate dimenzije ljudskog bića, kao i skriveni neiskorišteni potencijali. Pored obuke za praktičnu primjenu ove tehnike, sudionici već na samim tečajevima prolaze kroz transformacijske procese nužne za efikasan samostalan rad nakon tečajeva. 

Osnovu sustava čini ideja da je čovjek sam odgovoran za vlastiti život pa stoga i za vlastite probleme. Ljudsko biće samo kreira okolnosti svojeg života, premda obično nije svjesno da to čini i sklono je okrivljavati vanjski svijet za vlastite probleme. Međutim, prije ili kasnije ono uviđa da je samo izvor vlastitih iskustava, da samo donosi odluke i da je ono centar vlastitog svijeta. Zato je preuzimanje odgovornosti za vlastiti život temeljni preduvjet za primjenu ovih metoda.

U članku pod nazivom Tri dimenzije procesa karmičkog čišćenja vidljivo je da postoji vanjska i unutarnja dimenzija karme. Vanjsku karmu stvaraju naša negativna djela, a unutarnju negativna duševna stanja koja kasnije dovode do negativnih djela. Dakle, u korijenu negativne karme jesu negativna duševna stanja. Da bismo prekinuli negativan karmički lanac, pored konkretne otplate vanjskog karmičkog duga suprotnom pozitivnom aktivnošću, potrebno je znati očistiti negativna duševna stanja koja proizvode negativna djela. Zato je ovaj sustav namijenjen temeljitom čišćenju negativnih duševnih stanja, od simptoma, preko uzroka i njihovih posljedica pa sve do njihovih izvora.

Intervencije koje omogućuje ovaj sustav izuzetno su duboke i dovode do trajnih i stabilnih promjena u životu osobe koja ga primjenjuje. To konkretno znači da je ovim metodama moguće izmijeniti svoju unutrašnju i vanjsku realnost te uspješno riješiti tjelesne, emotivne, mentalne, materijalne i spiritualne probleme. Navedena znanja mogu omogućiti povratak duševnog i tjelesnog i duhovnog zdravlja (vidi članak Kriteriji duhovnog, duševnog i tjelesnog zdravlja), odnosno rastvaranje simptoma, uzroka i izvora karmičkog problema, kao i najrazličitijih vrsta njegovih posljedica.

Tako ovaj sustav predstavlja jedan od istinskih poklona suvremenom čovjeku kojemu se nesebično otkrivaju dugo čuvane tajne kako bi mu se olakšao prolazak kroz krizna vremena u kojima se danas nalazimo te globalnu civilizacijsku preobrazbu koja je upravo pred nama.

 

Find us on Facebook